Strategiudvikling – Realiser dine ønsker og mål

Din nuværende situation:

 • Overvejer du at starte som selvstændig?
 • Har du en forretningsidé, du ønsker konkretiseret og realiseret?
 • Finder du det vanskeligt at beskrive ideen og lave en forretningsplan?
 • Er det vanskeligt at sælge ideen?, har du brug for funding/investorer /partnere?
 • Trænger din virksomhed til et løft? – til professionalisering, optimering eller effektivisering?
 • Ønsker du hjælp til at planlægge og realisere dit næste karriereskridt?
 • Har du behov for en plan og strategi for din jobsøgningsproces?
 • Har du behov for hjælp, sparring og redskaber med din idé/dit produkt eller din virksomhed?

Baseret på mange års erfaring med etablering og realisering af forretningsplaner, professionalisering, optimering og konsolidering af virksomheder samt mergers & a aquisition og frasalg samt karriere- og jobrådgivning kan jeg bistå dig i din proces.

Jeg kan hjælpe med afklaring, rådgivning, coaching, udfordring og praktiske redskaber i hele processen eller i udvalgte dele af den, afhængig af dit behov. Min værktøjskasse er stor – den rummer mange konkrete tools, der kan hjælpe til at gøre det hele konkret og meget nemmere.

Strategien udstikker retningen for dig / din organisation og gør det muligt for dig at realisere din vision og nå dine mål.

Kontakt Hanne Schou-Rode, hvis du vil høre nærmere eller ønsker en uforpligtende dialog: 4215 4000 eller via email: hanne@impactconsult.dk

Eksempler på udkomme af en strategiudviklingsproces:

 • Vision/målsætning, mission
 • Værdigrundlag
 • Forretningsplan
 • Målsætning
 • Strategiplan
 • Handlingsplan

Jeg har gode erfaringer med at anvende konkrete modeller og redskaber fx til:

 • Brainstorm, prioritering og planlægning af koncept & forretningplan
 • Planlægning – fx roadmap, årshjul, projektplan, måldefinering
 • Opfølgning, status og kommunikation

Materialet kendetegnes ved at være enkelt, praktisk og visuelt/grafisk i sin form.