Persontest/-profil – Kend dig selv

Afklaring, øget indsigt og udvikling.


Det kan give god værdi at gennemføre en personligheds-/præference- og motivationstest med efterfølgende grundig individuel tilbagemelding og dialog i relation til din aktuelle situation og konkrete behov – eksempelvis:

  • Som led i din afklaring og udvikling både personligt og professionelt
  • Til forberedelse af jobsamtale inkl. kommende tests
  • I forbindelse med rekruttering og udvikling af medarbejdere og teams
  • Ved sammensætning af teams/projektgrupper
  • Til styrkelse af samarbejde i grupper/med kolleger

Ordet ”test” kan være misvisende i denne sammenhæng, da der jo ikke er tale om, at noget er rigtigt eller forkert. Der er forhold/adfærdsformer, der kan være mere eller mindre hensigtsmæssige i bestemte situationer.

En personlighedstest eller –profil udgør et fantastisk samtalegrundlag, hvor det bliver uproblematisk at tale om emner, der ellers kunne være vanskelige at åbne for. I teams og relationer med kolleger opnår man en gensidig indsigt og forståelse samt får et fælles sprog at referere til.

Jeg er certificeret i disse tests:

  • Occupational Personality Questionnaire (OPQ32), der er en personligheds- eller såkaldt præferencetest (dvs. hvordan du umiddelbart agerer i en given situation). Den giver dig yderligere indsigt i dine styrker, svagheder og evt. udviklingsområder.
  • Motivational Questionnaire (MQ) – en motivationstest, der er med til at give øget klarhed over, hvad der giver dig energi, glæde, motivation og engagement – dvs. de grundlæggende faktorer både overordnet i livet og i arbejdsmæssig sammenhæng

Testene kan udfyldes og afrapporteres på dansk eller engelsk.

Yderligere info hos SHL Talent Management

Kontakt Hanne Schou-Rode, hvis du vil høre nærmere eller ønsker en uforpligtende dialog: 4215 4000 eller via emailhanne@impactconsult.dk

Andre typer tests, der i dag ofte anvendes i forbindelse med rekruttering/ansættelse:

  • Personlighedstest: De enkelte firmaer/organisationer anvender forskellige typer personlighedstests
  • Færdigheds-/aptitute-/IQ-test: Formålet er at få et billede af dine analytiske kompetencer, din evne til at tænke, analysere og løse problemer. De måler ofte på sproglige (læde og forstå), matematiske (numeriske – regne) og logiske(mønstre, systemer, logik) forhold.
  • Case interview/præsentation: Der tages udgangspunkt i en opgave, proces eller problemstilling, som du bliver stillet og skal løse/præsentere forslag til. I nogle tilfælde gives opgaven på forhånd til forberedelse inden mødet, i andre tilfælde stilles opgaven under mødet.

Forberedelse og træning.
Jeg har en lang række eksempler på de forskellige typer tests, så du kan opnå kendskab hertil samt træning. Det drejer sig ofte om lige at forstå systematikken og få denne muskel aktiveret og trænet – lidt som at løse kryds & tværs og Sudoku. Tilsvarende kan jeg hjælpe med rådgivning og sparring i forbindelse med løsning og præsentation af en given case-opgave