Karriereudvikling – spot og realiser dine muligheder

Har du brug for afklaring – retning – og hjælp til at nå dit mål?

Arbejdet fylder ofte meget for den enkelte person. Arbejdsglæde og -trivsel er afgørende faktorer for den enkeltes generelle velbefindende. Derfor er det vigtigt indimellem at stoppe op og vurdere din arbejdssituation og –glæde – samt at reagere på din vurdering af din situation.

Ved karriererådgivning og -sparring kan du få professionel hjælp til at afdække dine ønsker og muligheder og til at træffe de for dig rette beslutninger. Desuden kan du få konkrete redskaber og blive støttet i processen til at realisere din beslutninger og nå dine mål.

Optimal brug af netværk kombineret med høj grad af synlighed & personlig branding er afgørende elementer for din karrieudvikling.

Der kan være tale om behov for løbende ledelsessparring og/eller –coaching eller et ønske om sporskifte i dit karriere/livsforløb – fx. i form af :

  • branche-/funktions-/ansvarsændring
  • skift fra specialist til leder eller fra leder til fx specialist eller projektleder
  • fra akademia til industri eller omvendt
  • etablering af egen virksomhed
  • behov for videreuddannelse, orlov sabbatperiode eller forberedelse og planlægning af nedtrapning af arbejdsmængden og evt. overgang til pensionering.

Helt generelt drejer det sig om at definere og realisere ønsket livsindhold og -kvalitet på det pågældende tidspunkt af éns liv.

Tilfældighederne begunstiger det sind, der er forberedt

(Louis Pasteur)

I sådanne situationer er det vigtigt at tage udgangspunkt i disse to grundlæggende forhold:

  • KAN: hvad kan du? – dvs. dine kompetencer, der bygger på din viden og erfaring (både fagligt og personligt)
  • VIL: hvad vil du? – hvad driver og motiverer dig?, og hvilke værdier og praktiske forhold er vigtige for dig?

Baseret på solid viden og erfaring kan jeg bistå dig i denne afklarings- og udviklingsproces. Dette kan ske via coaching, rådgivning, tests og konkrete redskaber.

Kontakt Hanne Schou-Rode, hvis du vil høre nærmere eller ønsker en uforpligtende dialog: 4215 4000 eller via email: hanne@impactconsult.dk

Hanne har hjulpet mig til at se mulighederne i mine kompetencer, og til at lave et karriere skifte.

Hun har fra starten været forstående og har kunnet se at jeg havde brug for at skifte spor i min karriere. Hun har givet mig troen på at jeg er OK som jeg er.