Organisationsudvikling – Kompetencer, samarbejde, mental sundhed & agilitet

Grundpiller i en professionel og effektfuld organisation:

  • Kompetente ledere, der udviser lederskab
  • God governance – klare roller, ansvarsfordeling, krav og forventninger
  • Kompetente og engagerede medarbejdere
  • Optimale redskaber og arbejdsprocesser
  • Sundt arbejdsmiljø

Organizations exist to enable ordinary people to do extraordinary things. 

(Theodore Levitt)

Baseret på solid viden og erfaring kan jeg bistå dig og din organisation i denne forandrings- & udviklingsproces. Dette kan ske via analyse, ledelsesforankring, konkrete initiativer, facilitering af workshops – understøttet af coaching, rådgivning og konkrete redskaber.

Som eksempel kan nævnes workshop om ”Samarbejde og mental sundhed i en tværorganisatorisk og hybrid-arbejdende organisation”, afholdt d. 12. okt. 2021 som del af Danmarks Mentale Sundhedsdag 2021 ved Velliv.

Følgende temaer udbydes som skræddersyede workshops:

  • Effektfuldt og respektfuldt samarbejde
  • Kompetencer – Optimal brug af teamets kompetencer og muligheder
  • Motivation – Nøglen til arbejdsglæde og en sund arbejdskultur

…. we conducted our first internal workshop with Hanne Schou-Rode as the proactive and thorough facilitator in a highly illuminating session with teachings, discussions and concrete action points for all team members. In many ways, the workshop, thus, provided tools and frameworks for kickstarting a new and exciting phase for COBO. 

(Kunal Singla, Founder & CEO, COBO Consult – event som del af Danmarks Mentale Sundhedsdag, okt. 2021)

Mental sundhed – trivsel

Kender du til Velliv foreningens indsatser, der styrker den mentale sundhed på arbejdsplads?

Foreningen støtter forebyggende aktiviteter og projekter, der fremmer den mentale sundhed både i forbindelse med Danmarks Mentale Sundhedsdag og via andre andre puljer, der kan søges om støtte til.

Du kan læse mere her:

Jeg er listet som “udbyder” og ”brobygger” for sådanne forebyggende initiativer, så du er også velkommen til at kontakte mig for nærmere information og evt. hjælp i processen: