Rådgivning, coaching, sparring, mentoring for virksomheder, organisationer, teams, ledere og medarbejdere

Impact Consult hjælper med at identificere og realisere mål og ønsker i relation til jobskifte og karriereudvikling samt organisations- og forretningsudvikling

Mental sundhed – trivsel

Velliv Foreningen støtter forebyggende aktiviteter og projekter, der fremmer den mentale sundhed.

Danmarks Mentale Sundhedsdag afholdes årligt i uge 41.

Jeg tilbyder interaktive workshops og foredrag vedr. kompetencer, motivation, arbejdsglæde, samarbejde, kommunikation samt organisationsændringer og andre transitionsprocesser.

Jobrådgivning –
Effektfuld jobsøgning og onboard

Job- og udviklingsmulighederne er mange, og arbejdsmarkedet ændrer sig konstant og er præget af skift. Alene i 2022 skiftede ca. 1 million danskere job.
Derfor er jobrådgivning og -coaching værd at benytte dig af, hvis du ikke er tilfreds med din nuværende jobsituation, eller hvis du ønsker nye udfordringer og muligheder.

Karriereudvikling –
Spot og realiser dine muligheder

Med ”karriere” menes her resultatet af din faglige og personlige udvikling, der typisk afgøres af den viden og erfaring, du opnår via uddannelse, ansættelser, kurser, tillidshverv, rejser m.v.
Langt de fleste mennesker har ikke udarbejdet en konkret karriereplan. Dette skyldes ikke mindst mangel på tid, fokus og afklaring samt ringe lyst til at fastlægge en vej, der kan medføre en begrænsning og indsnævring af éns muligheder.
Udvikling sker ofte ved, at man er åben, lydhør, ser muligheder og er synlig og befinder sig det rette sted på relevant tidspunkt. Mange stillinger eksisterer ikke, men skabes i denne synergi. Afklaring er dog første skridt på vejen.

Organisationsudvikling – Kompetencer,
samarbejde, mental sundhed & agilitet

En vigtig faktor for realisering af en virksomheds strategi og sikring af solid drift og konstant udvikling er dens organisation – det vil sige dens sammenhængskraft, ”sundhedsgrad”, effektfuldhed og agilitet.
Derfor skal en organisation løbende passes og trimmes for at kunne matche morgendagens krav og udfordringer, tiltrække og fastholde de rette personer samt sikre den ønskede præstation og værdiskabelse.
Det kræver fokus på udvikling af ledere og medarbejdere og deres kompetencer, forbedring af processer og redskaber samt etablering af en sundt og tillidsbaseret arbejdsklima.
Tid til et eftersyn?

Strategiudvikling –
Realiser dine ønsker og mål

Strategiudvikling gælder både for den enkelte person og for en virksomhed/organisation.
Hvordan ønsker du, din fremtid skal være? Evt. nyt job, forfremmelse, mere tid til dig selv/familien, uddannelse, rejse, eller måske du har lyst til at gå på pension, tage en arbejdsmæssig pause/sabbat eller starte som selvstændig?
Har din virksomhed en klar strategi og mål? Og en konkret handlingsplan for at realisere strategien og nå målene?
Få hjælp til udvikling og transition fra én tilstand/situation til en mere eftertragtet fremtid.

Profiltest – kend dig selv

Ønsker du dybere indsigt i dine kompetencer, din adfærd, styrker, svagheder og evt. udviklingspunkter? Eller søger du mere klarhed over, hvad der giver dig energi, glæde, motivation og engagement – det vil sige afdækning af de grundlæggende job- og karrierefaktorer, der kan være med til at fremme din videre udvikling?
Som led i din afklaring og udvikling tilbyder jeg personligheds- og motivations-test/-profil med efterfølgende grundig individuel tilbagemelding og dialog i relation til din aktuelle situation og konkrete behov.
Testene kan også bruges til at sammensætte og udvikle velfungerende teams og som forberedelse i forbindelse med jobsamtaler.