Persontest/-profil – Kend dig selv

Afklaring, øget selvindsigt og udvikling.
Som led i din afklaring og udvikling tilbyder jeg at gennemføre personligheds- og motivationstests/-assessments med efterfølgende grundig individuel tilbagemelding og dialog i relation til din aktuelle situation og konkrete behov. På grundlag af certificering benyttes Occupational Personality Questionnaire (OPQ32) og Motivational Questionnaire (MQ) ved CEB|SHL Talent Measurement.

Herved opnår du yderligere indsigt i dine kompetencer, adfærdspræferencer, styrker og svagheder samt øget klarhed over, hvad der giver dig energi, glæde, motivation og engagement – det vil sige dine grundlæggende job- og karrierefaktorer.

Rekruttering.
I forbindelse med rekrutteringsprocessen kan du forvente at skulle udfylde en personlighedstest samt evt. IQ-test, færdighedstest og i visse tilfælde forberede og præsentere en konkret case af relevans for stillingen.

  • Personlighedstest: De enkelte firmaer/organisationer anvender forskellige typer personlighedstests – bl.a. OPQ32. Det er derfor også en fordel at have prøvet én eller flere af disse typer tests.
  • IQ-test: Formålet er at få et billede af dine analytiske kompetencer, din evne til at tænke, analysere og løse problemer. De måler ofte logiske, sproglige og matematiske forhold.
  • Færdighedstest: De testtyper anvendes til at vise din omhyggelighed og evner inden for konkrete områder under tidspres. Det kan f.eks. dreje sig om flg. områder: Verbal (ord), numerisk (tal), diagrammatisk (systemer/logik), abstrakt (systemer/logik), fejlkontrol (detaljer).
  • Case interview/præsentation: Der tages udgangspunkt i en opgave eller problemstilling, som du bliver stillet og skal løse/præsentere forslag til. I nogle tilfælde gives opgaven på forhånd til forberedelse inden mødet, i andre tilfælde stilles opgaven under mødet.

Forberedelse og træning.
Jeg har en lang række eksempler på de forskellige typer tests, så du kan opnå kendskab hertil samt træning. Det drejer sig ofte om lige at forstå systematikken og få denne muskel aktiveret og trænet – lidt som at løse kryds & tværs og Sudoku. Tilsvarende kan jeg hjælpe med rådgivning og sparring i forbindelse med løsning og præsentation af en given case-opgave.

Kontakt Hanne Schou-Rode, hvis du vil høre nærmere eller ønsker en uforpligtende dialog: 4215 4000 eller via email: hanne@impactconsult.dk

Et effektfuldt dialogbaseret redskab

  • Øget selvindsigt
  • Planlægning af din udvikling
  • Målrettet handling
  • Forberedelse ved rekruttering

Få gennemført en personligheds- & motivationstest inkl. individuel dialogbaseret feed-back til brug for din videre udvikling.