Karriereudvikling – På vej til fremtiden

Med ”karriere” menes en persons erhvervsmæssige eller faglige udvikling og levevej, der typisk afgøres af den enkeltes viden og erfaring opnået gennem ansættelser, kurser, uddannelser, tillidshverv, rejser m.v.

For langt de fleste mennesker gælder, at de ikke har udarbejdet og følger en konkret karriereplan. Dette skyldes forskellige forhold – ikke mindst manglende tid, fokus og afklaring samt manglende lyst til at fastlægge en given vej, der kan risikere at begrænse og indsnævre éns muligheder. Dette er dog langt fra ensbetydende med, at disse personer ikke oplever gunstig job-/karriereudvikling.

Udvikling sker ofte ved, at man er åben, lydhør og ser muligheder – at være synlig og befinde sig på rette sted på relevant tidspunkt. Mange stillinger eksisterer ikke, men skabes i denne synergi.

Tilfældighederne begunstiger det sind, der er forberedt (Louis Pasteur).

Optimal brug af netværk kombineret med høj grad af synlighed & personlig branding er afgørende elementer for din karrieudvikling, der kan foregå

  • Horisontalt med en øget grad af specialisering og ekspertise inden for konkrete fagområder – dvs. specialistvejen
  • Vertikalt med udvikling fra specialist til leder og  evt. videre på forskellige lederniveauer – dvs. ledervejen

Der kan også være tale om behov for løbende ledelsessparring og/eller -coaching eller et ønske om sporskift i éns karriere/livsforløb – fx. i form af branche-/funktions-/ ansvarsskift, evt. fra leder til specialist, fra det private til det offentlige eller omvendt, fra akademia til industri, etablering af egen virksomhed eller behov for videreuddannelse. Udviklingen kan også handle om afklaring, forberedelse og planlægning af overgang til efterløn eller pensionering.

Helt generelt drejer det sig om at definere og realisere ønsket livsindhold og -kvalitet på det pågældende tidspunkt af éns liv.

Baseret på solid viden og erfaring kan jeg bistå dig i denne afklarings- og udviklingsproces. Dette kan ske via coaching, rådgivning og konkrete redskaber.

Kontakt Hanne Schou-Rode, hvis du vil høre nærmere eller ønsker en uforpligtende dialog: 4215 4000 eller via email: hanne@impactconsult.dk

       Motivation & Realisering

  • Sidder du fast i dit job?
  • Ønsker du videre udvikling?
  • Hvad driver dig?
  • Hvad giver dig energi?
  • Hvad drømmer du om?
  • Hvordan er dine værdier?
  • Hvor ser du dig selv på kort & længere sigt?
  • Hvordan realiserer du dine mål?

Spot dine muligheder og realiser dit potentiale