Team- & Personaleudvikling – målrettet & effektfuldt

Medarbejderne er en af virksomhedens/organisationens vigtigste ressourcer, der spiller en afgørende rolle for dens udvikling og succes.

Derfor er det vigtigt at sikre sig, at medarbejderne løbende udvikles både fagligt og personligt, og at deres individuelle motivationsfaktorer/præferencer er kendt og understøttet. Herved kan du opnå engagerede medarbejdere og effektfulde teams.

Team- og medarbejderudvikling skal ske målrettet og med respekt for den enkelte. En typisk forløb hos mig foregår således:

 • Klarlægning, identificering af kompetencer, motivationsfaktorer, potentiale, mål og evt. barrierer
 • Handlings-/aktionsplan for indsats-/udviklingsområder
 • Handling, aktion inkl. opgaver
 • Review undervejs og afrunding

Undervejs benyttes samtaler, coaching, profilanalyser og øvrige praktiske redskaber og opgaver.

Målrettet medarbejderudvikling sikrer kvalitet og udbytte af blandt andet:

 • Karriereplanlægning og -udvikling
 • Ledelsesudvikling og -sparring
 • Sammensætning og udvikling af teams
 • Organisationsændringer, omstruktureringer, omplacering
 • Out-/newplacement, genplacering
 • Årlig udviklingssamtaleprogram

Kontakt Hanne Schou-Rode, hvis du vil høre nærmere eller ønsker en uforpligtende dialog: 4215 4000 eller via email: hanne@impactconsult.dk.

Udvikling & vækst

 • Kompetenceafklaring
 • Kompetenceudvikling
 • Personaleudvikling
 • Teamsammensætning
 • Teamudvikling
 • Lederudvikling & -sparring
 • Samarbejde
 • Videndeling
 • Forandringsprocesser