Organisational development – Continuous optimization & agility

Text in English soon to follow.

En vigtig faktor for realisering af en virksomheds strategi er organisationen – det vil sige dens sammenhængskraft, effektivitet og agilitet. Derfor skal en organisation løbende passes og trimmes for at kunne matche morgendagens krav og udfordringer og sikre den ønskede performance og værdiskabelse.

Strategisk oganisationsudvikling handler om løbende udvikling af de personer og forbedring af de processer, der tilsammen udgør din organisation.

Grundpiller i en professionel og effektiv organisation:
• Kompetente ledere, der udviser lederskab
• God governance – klare roller, ansvarsfordeling, krav og forventninger
• Kompetente og engagerede medarbejdere
• Optimerede arbejdsprocesser

Organizations exist to enable ordinary people to do extraordinary things. (Theodore Levitt)

Baseret på solid viden og erfaring kan jeg bistå dig og din organisation i denne forandrings- &  udviklingsproces. Dette kan ske via analyse, ledelsesforankring samt konkrete initiativer understøttet af coaching, rådgivning og konkrete redskaber.

Please feel free to contact me for further information or an informal dialogue: +45 4215 4000 or hanne@impactconsult.dk

Organisationsudvikling i et strategisk perspektiv

  • Kultur & værdier
  • Lederskab
  • Kompetencer
  • Struktur & processer