Competencies, collaboration, mental health & agility

Text in English soon to follow.

En vigtig faktor for realisering af en virksomheds strategi og sikring af solid drift & udvikling er dens organisation – det vil sige dens sammenhængskraft, ”sundheds-grad”, effektfuldhed og agilitet. Derfor skal en organisation løbende passes og trimmes for at kunne matche morgendagens krav og udfordringer og sikre den ønskede præstation og værdiskabelse.

Strategisk oganisationsudvikling handler om konstant at benytte de optimale ressourcer. Det kræver løbende udvikling af ledere og medarbejdere og deres kompetencer samt forbedring af de processer og redskaber, der tilsammen udgør din organisation.

Grundpiller i en professionel og effektfuld organisation:
• Kompetente ledere, der udviser lederskab
• God governance – klare roller, ansvarsfordeling, krav og forventninger
• Kompetente og engagerede medarbejdere
• Optimale redskaber og arbejdsprocesser
• Sundt arbejdsmiljø

Organizations exist to enable ordinary people to do extraordinary things. (Theodore Levitt)

Baseret på solid viden og erfaring kan jeg bistå dig og din organisation i denne forandrings- & udviklingsproces. Dette kan ske via analyse, ledelsesforankring, konkrete initiativer, facilitering af workshops – understøttet af coaching, rådgivning og konkrete redskaber.

Som eksempel kan nævnes workshop om ”Samarbejde og mentalt sundhed i en tværorganisatorisk og hybrid-arbejdende organisation”, afholdt d. 12. okt. 2021 som del af Danmarks Mentale Sundhedsdag 2021 ved Velliv.

…. we conducted our first internal workshop with Hanne Schou-Rode as the proactive and thorough facilitator in a highly illuminating session with teachings, discussions and concrete action points for all team members. In many ways, the workshop, thus, provided tools and frameworks for kickstarting a new and exciting phase for COBO. (Kunal Singla, Founder & CEO, COBO Consult – event som del af Danmarks Mentale Sundhedsdag, okt. 2021)

Kontakt Hanne Schou-Rode, hvis du vil høre nærmere eller ønsker en uforpligtende dialog: 4215 4000 eller via email: hanne@impactconsult.dk.

Organisationsational development in a strategic perspective

  • Culture & values
  • Leadership
  • Competencies
  • Motivation
  • Collaboration
  • Mental health
  • Structure, processes & systems