Business strategy & plan – The highway towards the goal

Text in English soon to follow.

Strategien understøtter og muliggør udvikling og handler om, hvordan man bevæger sig fra den nuværende situation (as-is) til den ønskede position i fremtiden (to-be). Det vil sige transition/overgang fra én tilstand til en anden ud fra et ønske/en aspiration/en vision.

Strategi er altid fremtidsorienteret – dvs. fikspunktet/ledestjernen/det langsigtede mål for alle involverede, uanset om der er tale om en virksomhed/organisation, dens ansatte eller det enkelte individ. En strategi defineres indefra og understøtter en given vision, mission, værdier, holdninger og kultur. Dog skal der hentes inspiration udefra i strategiprocessen bl.a. i form af trends, risiko- og konkurrent-/ markedsforhold. Der skal træffes valg og fravalg, defineres klare mål, ressourcerne skal tilpasses etc.

Og så skal der kommunikeres, fokuseres og handles, da en strategi kun bringer værdi, når den realiseres/eksekveres. Det er afgørende for resultatet at nedbryde strategien – gøre den synlig, forståelig og relevant for alle led i organisationen samt vedkommende for den enkelte medarbejder, der herved bliver involveret og engageret og deltager aktivt i realiseringen.

Planen er vejen til målet/resultatet – det kan være i form af en forretningsplan med roadmap, der udstikker vejen og omhandler de væsentligste faktorer for realisering af strategien og målet.

Taktik er altid nutidsorienteret – hvad gør man bedst eller smartest i den konkrete situation på vej til at realisere målet.

Redskaber er nyttige undervejs i transitionsprocessen – for eksempel til brug for analyse, planlægning, måldefinering, styring og løbende opfølgning og evt. justering. Desuden er forandringsledelse, herunder løbende målrettet kommunikation, en uhyre vigtig faktor i processen.

Jeg har mangeårig erfaring og gode resultater med at facilitere strategi- og forandringsprocesser i et dynamisk samarbejde med virksomheder, organisationer og bestyrelser. Takket være en stor værkstøjs- og metodekasse opbygget igennem årene findes der konkrete redskaber, tips og tools til næsten ethvert formål.

Please feel free to contact me for further information or an informal dialogue: +45 4215 4000 or hanne@impactconsult.dk

Planlægning og facilitering af forandringsprocesser

  • Forrretningsstrategi
  • Scoping
  • Business cases
  • Gorvernance-struktur
  • Performance management
  • Procesoptimering
  • Intranet governance
  • Organisationsjustering
  • Kompetencematch & -udvikling