Facilitation, workshops & training – Continuous learning & development

Text in English soon to follow.

Hjælp til læring, samarbejde og udvikling tilbydes dels via facilitering af processer, seminarer, møder m.v., dels ved gennemførelse af workshops, kurser og foredrag. Dette kan være for virksomheder, organisationer, bestyrelser, foreninger og teams, store grupper såvel som små.

Blandt de typiske emner kan nævnes:

  • Strategi – Forretningsplan
  • Ledelse – Corporate Governance – Styringsmekanismer – Intranet Governance
  • Projekt- og forandringsledelse – Facilitering
  • Jobsøgning – Motivation – Jobsamtalen
  • Design af det målrettede CV og ansøgning
  • Optimer din LinkedIn-profil
  • Personlig branding & øget synlighed

Min foretrukne form er den deltagerinvolverende, da både teori og praksis viser, at ved at involvere og engagere deltagerne øges indlæringen samt evnen til at huske og anvende stoffet i dagligdagen.

Derfor benytter jeg ofte dialog og interaktion, forskellige faciliterings-former og -redskaber samt workshops og teamarbejde med træning, øvelse og praktiseren.

Formen kan dog også være énvejs ved foredrag/oplæg afhængig af emne og kontekst.

Ved møder og seminarer fungerer jeg ofte som ekstern mødeleder eller mødefacilitator, for eksempel for ledelsesgrupper og projektteams. Om ønsket kan jeg varetage hele processen fra planlægning over gennem-førelse til opsamling og afrapportering.

Indhold og form (bl.a. graden af interaktion og træning) aftales og tilpasses/skræddersyes i hvert enkelt tilfælde.

Please feel free to contact me for further information or an informal dialogue: +45 4215 4000 or hanne@impactconsult.dk